ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
Na úvod je nutno říci, že noha je pro nás velmi důležitou částí těla, která nám slouží k základním pohybům a dovednostem, jednak k běhu, chůzi, ale také k celkovému udržení našeho těla ve stoji. Jedná se o promyšlený mechanismus se složitou stavbou. Lidská noha se skládá z 26 kostí a je rozdělena do čtyř funkčních celků, jež představuje pata, zánártí, nárt a jednotlivé články prstů.

Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/co-vse-muze-ovlivnit-plocha-noha-a-jeji-negativni-vlivy
Tento složitý systém, tvořený dvěma nožními klenbami, je zajišťován jak staticky, tak aktivně. O statiku se starají vazy a aktivitu mají na starosti svaly. Jsou zde dva typy svalů, jež formují nožní klenbu. Jedná se na jedné straně o svaly dlouhé a na straně druhé o svaly krátké. Mezi dlouhé svaly, začínající již v oblasti lýtka, patří přední a zadní holenní sval a dlouhé ohybače prstů a palce. Krátké svaly se nacházejí přímo v oblasti chodidla a řadí se mezi ně odtahovač palce a krátký ohybač palce.

Klenby, jež tvoří nohu, se nazývají podélná a příčná. Podélné klenby má noha 2. První, neznámější klenba, probíhá na vnitřní straně chodidla od oblasti pod palcem až po vnitřní stranu paty. Druhá klenba je rovnoběžnou od malíkového kloubu po zevní stranu paty.
Příčné klenby má noha dokonce 3. Každý zná příčnou klenbu vedoucí přes klouby záprstních kostí a prstů mezi palcem a malíkem. V noze se ale rozprostírají ještě další 2 klenby napříč zánártními kostmi. Jejich funkcí je chránit měkké části chodidla a zajišťovat pružnost nohy. Zároveň určují velikost a tvar nášlapné plochy chodidla.
Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/co-vse-muze-ovlivnit-plocha-noha-a-jeji-negativni-vlivy

Správné vs. špatné zatížení chodidla

Za normálních okolností je přirozené, že se noha souvisle dotýká země jen svou plochou chodidla u prstů a na vnější straně. (viz obr.). Pokud však dojde k oslabení svalů a uvolnění vazů v chodidle, nastávají různé odchylky nášlapné plochy nohy. Jedním typem odchylky je zvětšení této plochy, jako následek poklesu vnitřní hrany nohy. Vážnější odchylky se váží k poklesu vnitřního kotníku pod úroveň vnějšího. Toto způsobuje i změnu postavení vertikání osy patní kosti.

Stupně plochonoží

Existují tři stupně plochonoží. Nejméně závažné stadium je mírně plochá noha, jež je oploštělá pouze při zátěži. Je zde patrné pouze mírné rozšíření ve středové části chodidla.

Horší variantou je středně plochá noha. Při chůzi se v tomto případě přenáší zatížení na vnitřní stranu chodidla, což je přímo patrné i na obuvi, která je více sešlapaná právě na vnitřní straně boty. S tímto stadiem se ještě dá celkem dobře pracovat a ovlivnit ho tak k ideálnímu stavu.

K prakticky nenávratným změnám však dochází v případě silně ploché nohy, kdy jsou měkké tkáně již přizpůsobeny špatným návykům a stavu chodidla. V tomto stadiu již došlap chodidla probíhá prakticky pouze na jeho vnitřní straně a dopadá sem tak téměř celá váha těla.

Další odchylky

Přesně opačným problémem je tzv. vysoký nárt. V otisku je pak patrný pouze došlap na nohu v oblasti prstů a záprstních kostí, středová zevní hrana není vůbec zatížena a otisk chodidla pokračuje až dotykem patní kosti. Fakt, že se chodidlo absolutně nedotýká svou vnější stranou plochy se zemí, způsobuje nadměrné přetížení kloubů na přední straně chodidla (prsty a záprstní kůstky). Méně vážnou variantou je zvýšené vyklenutí nohy, kdy dochází ke zúžení nášlapné plochy na vnější stranu chodidla.

NadváhaPříčiny plochých nohou

Ptáte se, čím je plochá noha způsobena a zda je možné tomuto negativnímu jevu nějakým způsobem předcházet? Důvodů může být hned několik. Nejčastější příčinou bývá především chronické přetěžování nohou. Dalším, neméně důležitým faktorem, který jen těžko ovlivníme, bývá dědičnost či sklon k tzv. uvolněnosti vazů, například při celkové hypermobilitě těla, ke které mají sklony více ženy než muži (dáno přítomností estrogenu, který váže více vody), k větší elasticitě vazů mají sklon děti oproti dospělým (větší procento vody v těle). Vliv na vznik ploché nohy má u žen i těhotenství. Plochá noha může být tedy jednou z fyziologických změn také při graviditě.
Faktorem, který však ovlivnit můžeme, bývá nadváha či nedostatečná stimulace chodidla zapřičiněná skutečností, že nohy máme neustále “uvězněné” v obuvi, kde nemají dostatek volného prostoru pro přirozený pohyb. U dětí může za častý výskyt plochonoží předčasné a časté nošení bot, například nošení bačkůrek po celý den, nebo nazouvání botiček v době, kdy děti ještě nechodí, nebo špatně zvolená obuv v době růstu nožních kostí.

Chůze nabosoPrevence plochonoží

Možnou prevencí před vznikem plochonoží jsou různá cvičení, se kterými Vám mohou ochotně pomoci naši fyzioterapeuté. Dalším důležitým krokem je určitě používání kvalitních vložek do obuvi, především v případě plochonoží druhého a třetího stupně, zejména těch na statickou zátěž a sport. Důležité je upozornit na to, že si na ně Vaše nohy budou muset postupně zvyknout a zpočátku Vám tyto zdravotní vložky nebudou vůbec pohodlné, ba naopak. To je ale naprosto normální a v pořádku. Avšak to nejpřirozenější a nejjednodušší, co pro sebe a své nohy můžete udělat, je chodit co nejvíce naboso po různorodém terénu (měkký, teplý, studený, drsný,..).

PodoskopDiagnostika nohou

A jak zjistit, že se zrovna Vás týká jeden z těchto problémů? Nejjednodušší metodou, kterou můžete provést přímo sami na sobě je prosté postavení na mokrou podlahu například u Vás doma v koupelně. Následně si tak budete moci prohlédnout otisk Vašich chodidel a zjistit, jakému druhu došlapu se ten Váš nejvíce podobá. Přesvědčíte se, zda je v pořádku, či se nějaký z výše popisovaných problémů týká právě Vás. Jedná se však pouze o laické vyhodnocení. Profesionální a opravdu správnou diagnostiku Vám však poskytne vyšetření přístrojem, zvaným Podoskop.

Cvičení zaměřená na svaly chodidel

Mezi další fyzioterapeutické techniky patří například Velého test, který ověří stav Vašich ohybačů prstů a palce. Jak si test můžete provést? Postavte se bosou nohou na podložku, nakloňte se trupem vpřed. Zůstaly prsty bez výrazné aktivity nebo máte dojem, jakoby se prsty chtěly chytit podlahy? Je-li při vychýlení těžiště pohyb prstů ve smyslu pokrčení, pak budou svaly v chodidle fungovat správně. Naopak, pokud se prsty neskrčily, dá se předpokládat, že budou oslabené svaly chodidla včetně těch, které podpírají podélné klenby. Neméně důležité jsou pak různá cvičení zaměřená na svaly chodidel.

“Malá noha”

Principem cvičení nazývaného “Malá noha” je snaha o pomyslné zmenšení nohy (cca o půl až jedno celé číslo), aniž byste toho dosáhli pomocí pokrčení Vašich prstů. Jde tedy pouze o zvedání nártu a podélné klenby Vaší nohy. Představte si, že mezi palcovým kloubem a patou vede kolej a mezi malíkovým kloubem a patní kostí vede druhá kolej. Jde vlastně o osy podélných kleneb. Zkuste po těchto kolejích klouby palce a malíku přitahovat směrem k patní kosti. Samotné prsty se ale nesmí vůbec krčit, nepracujete tedy s ohybači prstů, ale pracují jen svaly, které podpírají podélné klenby.

Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/co-vse-muze-ovlivnit-plocha-noha-a-jeji-negativni-vlivy

 

podzimní dny.jpg

Děkuji za nakouknutí, přijďte zas a hezký podzimní čas.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one